Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

brightdiamond
22:49
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
brightdiamond
22:48
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
brightdiamond
22:46
3520 a459 500

July 17 2018

brightdiamond
20:51
2129 ffc7
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
brightdiamond
20:50
2130 4cae
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
brightdiamond
20:50
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.io czytasz w moich myślach, w sercu...
brightdiamond
20:49
brightdiamond
20:49
2742 eea3 500
brightdiamond
20:49
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
brightdiamond
11:06
3464 2db1
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viahereyes hereyes
brightdiamond
11:06

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viahereyes hereyes
brightdiamond
11:05
Gdybym mogła cofnąć się w czasie, to zmieniłabym tylko jedną rzecz i zrobiłabym ją dla Ciebie - nie dałabym zniszczyć w sobie ufności i nie dałabym wszczepić tego strachu, który powstrzymuje mnie przed korzystaniem z pełni życia.
— Agata Czykierda-Grabowska - "Pierwszy raz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
brightdiamond
11:04
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viahereyes hereyes
brightdiamond
11:04
Dobrze wiesz, że nasza historia nie zostanie zapomniana. To historia o przypadku i przeznaczeniu. Splecionych drogach na ziemi i tych w gwiazdach. Splecionych dłoniach i oddechach. O ciałach i duszach. Umysłach i sercach. Nienawiści i miłości. Zimnej wojnie i gorącym pokoju. O rozstaniu i o tym, że pewnych więzi nie da się rozerwać. To historia, której nikt nie musiał pisać, ona napisała się sama. Tak pięknie, że aż nierealnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahereyes hereyes
brightdiamond
11:04
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
11:04
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viahereyes hereyes

July 15 2018

21:03
2466 0486 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
brightdiamond
21:03
brightdiamond
21:00
3521 2729
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viahereyes hereyes
brightdiamond
21:00
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl