Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

brightdiamond
15:24
0068 c097
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahereyes hereyes
brightdiamond
15:23
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viahereyes hereyes
brightdiamond
15:23
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahereyes hereyes
brightdiamond
15:22
5581 d669 500
Reposted fromwinter-mood winter-mood viahereyes hereyes
brightdiamond
15:21
7407 3c8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahereyes hereyes
brightdiamond
15:20
3432 4832
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes
brightdiamond
15:19
3198 1ddc 500
Reposted fromoutoflove outoflove viahereyes hereyes
brightdiamond
15:19
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes

January 09 2018

brightdiamond
01:15
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadeepestMq deepestMq
01:11
4304 68f4

hardenyc:

upon this, we are aligned

brightdiamond
01:11
brightdiamond
01:08
7439 fcbc
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea vialadydarkness ladydarkness
brightdiamond
01:08
6054 8b55
Reposted fromkrzysk krzysk vialadydarkness ladydarkness
brightdiamond
01:06
3865 f39b
Reposted fromloveandsex loveandsex viasubman subman
brightdiamond
01:05
5469 acb5
Reposted fromlaters laters viasubman subman
01:05
6863 680c 500
Reposted fromDazamu Dazamu viasubman subman
brightdiamond
01:03
7478 d7d8 500
Reposted fromoutoflove outoflove viahereyes hereyes
brightdiamond
01:03
brightdiamond
01:03
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
brightdiamond
01:03
4284 6bab
Reposted fromprzemeksic przemeksic viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl