Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

brightdiamond
17:44
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
brightdiamond
17:43

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
brightdiamond
17:40
7720 745a 500
Reposted fromundertow undertow viaPicki91 Picki91
brightdiamond
17:35
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianayantara nayantara
brightdiamond
17:34
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaMartwa13 Martwa13
brightdiamond
17:34
Ponieważ,nie jestem typem osoby,w której ktoś się zakochuje.
— jesiennie
Reposted fromweightless weightless viaMartwa13 Martwa13
brightdiamond
17:30
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viahereyes hereyes
brightdiamond
17:30
Reposted from4777727772 4777727772 viahereyes hereyes
17:29
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viahereyes hereyes
brightdiamond
17:28
3469 0d0e 500
brightdiamond
17:27
9195 6f98 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viahereyes hereyes
brightdiamond
17:27
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viahereyes hereyes
brightdiamond
17:26
1100 3d79

February 15 2019

brightdiamond
16:43
brightdiamond
16:42
6411 8e08 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viahereyes hereyes
brightdiamond
16:38
Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
brightdiamond
16:35
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahereyes hereyes
brightdiamond
16:35
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viahereyes hereyes
16:34
brightdiamond
16:30
7315 68ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl