Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

brightdiamond
12:02
4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahereyes hereyes
brightdiamond
12:01
Być może pewnego dnia doznam nagle objawienia
I zobaczę drugą stronę tego monumentalnego, groteskowego żartu.
I zaśmieję się wtedy.
I zrozumiem, czym jest życie.
— Sylvia Plath, "Dzienniki. 1950–1962
Reposted fromwowlovely wowlovely viahereyes hereyes
brightdiamond
12:01

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viawiksz wiksz
brightdiamond
12:01
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viawiksz wiksz
brightdiamond
12:00
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
brightdiamond
11:59
6207 3583
Reposted fromhomosuperior homosuperior viastormymind stormymind
brightdiamond
11:59
2233 ecaf
brightdiamond
11:59

My z drugiej połowy XX wieku  rozbijający atomy  zdobywcy księżyca  wstydzimy się  miękkich gestów  czułych spojrzeń  ciepłych uśmiechów 
Kiedy cierpimy  wykrzywiamy lekceważąco wargi 
Kiedy przychodzi miłość  wzruszamy pogardliwie ramionami 
Silni cyniczni  z ironicznie zmrużonymi oczami 
Dopiero późną nocą  przy szczelnie zasłoniętych oknach  gryziemy z bólu ręce umieramy z miłości
— Małgorzata Hillar "My z drugiej połowy XX wieku"
Reposted fromstormymind stormymind
brightdiamond
11:57
Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viahereyes hereyes
brightdiamond
11:56
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viahereyes hereyes
brightdiamond
11:54
7326 b8fa 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahereyes hereyes

October 30 2018

brightdiamond
00:02
brightdiamond
00:01
Reposted fromFlau Flau viawiksz wiksz
brightdiamond
00:01
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viamglistyporanek mglistyporanek

October 29 2018

brightdiamond
23:59
Nigdy nie wierz w nocne rozmowy. Stracą cały sens, gdy tylko wzejdzie słońce.
23:57
5576 ce32 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viawiksz wiksz
brightdiamond
23:55
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio viairmelin irmelin
brightdiamond
23:54
Charlotte Le Bon. (Yves Saint Laurent - 2014)
Reposted frombluuu bluuu viadeparter departer
brightdiamond
23:52
2515 1f91
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
23:49
7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl