Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

brightdiamond
22:12
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viaxcvbz xcvbz
brightdiamond
22:12
7001 c3df 500
brightdiamond
22:11
Czas wyłączyć zadawanie pytań. Przestać ogarniać, dlaczego to w ogóle się dzieje. To się staje. To pewna konsystencja rzeczywistości, jej budowa, przyzwyczaiłeś się do pewnego stanu skupienia, bo nikt jej jeszcze do tej pory tak bardzo nie podgrzał.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viafreedomlover freedomlover
brightdiamond
22:11
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabadgal badgal
brightdiamond
22:10
6775 f3b8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viain-flagranti in-flagranti
brightdiamond
22:10
brightdiamond
22:10
3373 5a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafreedomlover freedomlover
brightdiamond
22:09

Odpowiedzi bolą.

— Dlatego nie pytam.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viafreedomlover freedomlover
brightdiamond
22:09
22:08
0649 5227
Reposted fromtheolicious theolicious viawaniliowaa waniliowaa
22:08
3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viawaniliowaa waniliowaa
brightdiamond
22:06
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viawaniliowaa waniliowaa
brightdiamond
22:05
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viawaniliowaa waniliowaa
brightdiamond
22:05
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viawaniliowaa waniliowaa
brightdiamond
22:03
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
brightdiamond
22:03
Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć.
— Marek Hłasko
Reposted frommessinhead messinhead viawaniliowaa waniliowaa
brightdiamond
22:02
7569 55e8
Reposted fromtudu tudu viawaniliowaa waniliowaa
brightdiamond
22:01
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via2708 2708
brightdiamond
22:00
5488 37f9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaevanescence evanescence
brightdiamond
22:00
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viadirtyliar dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl